Friday, 25 May 2018

TUGAS DAKWAH TERLETAK DI BAHU SETIAP MUSLIM

Gelaran pendakwah biasanya merujuk kepada penceramah agama, imam, ustaz dan mereka yang menyampaikan seruan berbentuk keagamaan. Manakala golongan didakwah pula terdiri mereka yang jahil agama serta melakukan maksiat yang menjurus kepada hal-hal berkaitan dengan agama. 

Sheikh Muhammad al-Ghazali dalam menjelaskan kekeliruan itu mengatakan pandangan seperti ini tidak mempunyai asas dan ia hanya menonjolkan satu aspek saja dari keseluruhan kandungan risalah Islamiah yang luas. 

Fokus tugas dakwah cuba disempitkan dengan meletakan tanggungjawab penting itu hanya di bahu individu tertentu saja.

Hal ini menyemai anggapan penganut agama lain yang cuba memisahkan kehidupan seharian dengan agama, lalu urusan berkaitan berdakwah dijadikan tugas hakiki kepada mubaligh dan mereka yang mempunyai jawatan dalam carta organisasi agama.     

Sedangkan tugas berdakwah sebenarnya mempunyai pengertian yang luas sesuai dengan sifat risalah Islamiah itu sendiri yang tidak hanya membataskan urusan agama di tempat-tempat ibadat saja.

 Ajaran Islam yang sempurna mencangkupi bidang yang luas bermula dari akidah, ibadat, hinggalah kepada pemerintahan, perundangan, pendidikan, pertahanan, kebudayaan, kesenian, kewangan dan sebagainya.

Ini bermakna seluruh bidang kehidupan manusia merangkumi risalah Islamiah yang perlu dilaksanakan dalam rangka memakmurkan alam ini seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. 

Islam adalah cara hidup yang teratur, lengkap dan melengkapkan, murni, benar dan memenuhi tuntutan kehidupan sebenar manusia di dunia dan akhirat. 

Sesiapa yang melakukan perintah Allah dalam kehidupan sehariannya, maka dia sebenarnya melakukan tugas dakwah yang turut memberi kesan kepada orang lain.

Dalam realiti kehidupan umat Islam, mereka perlu menjalankan kegiatan hidup dalam berbagai-bagai bidang kehidupan bagi memenuhi keseluruhan tuntutan risalah Islamiah.

Dalam kehidupan umat Islam memerlukan adanya pemerintah, doktor, hakim, peniaga, petani, pendidik dan sebagainya mengikut kemahiran masing-masing. 

No comments:

Post a Comment